4 THÁNG ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA TƯ VẤN GIỎI

Bàn kế hoạch trước khi xuống nhà máy Bàn kế hoạch trước khi xuống nhà máy
Lớp học đi tham quan nhà máy Lớp học đi tham quan nhà máy
20842140_1426306860788483_5651322003316889482_n 20842140_1426306860788483_5651322003316889482_n
20842189_1426306854121817_3799312677436503886_n 20842189_1426306854121817_3799312677436503886_n
20882752_1426306774121825_3667233913407840495_n 20882752_1426306774121825_3667233913407840495_n
20882932_1426306940788475_2037137353169869926_n 20882932_1426306940788475_2037137353169869926_n
20915399_1426306944121808_9193202447548520931_n 20915399_1426306944121808_9193202447548520931_n
Hướng dẫn trực tiếp Hướng dẫn trực tiếp
20992865_1426306770788492_4363879717246640539_n 20992865_1426306770788492_4363879717246640539_n
Bàn kế hoạch trước khi xuống nhà máy
Lớp học đi tham quan nhà máy
20842140_1426306860788483_5651322003316889482_n
20842189_1426306854121817_3799312677436503886_n
20882752_1426306774121825_3667233913407840495_n
20882932_1426306940788475_2037137353169869926_n
20915399_1426306944121808_9193202447548520931_n
Hướng dẫn trực tiếp
20992865_1426306770788492_4363879717246640539_n
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 10 Tổng truy cập: 1.813.465
Hotline: 0912293223