Từ điển thuật ngữ

Title Index
7 Lãng phí - 7 Wastes
Giới thiệu
Muda là một từ gốc Nhật có nghĩa là lãng phí. Muda là một khái niệm cơ bản trong Hệ thống sản xuất Toyota – Toyota Production System (TPS) và là một trong ba loại biến thể (Muda, Mura, Muri). Muda định nghĩa 7 loại lãng phí bao gồm:
1. Transportation - Vận chuyển.
2. Inventory - Tồn kho
3. Motion - Thao tác.
4. Waiting - Chờ đợi.
5. Over Processing - Xử lý thừa.
6. Over Production - Sản xuất thừa.
7. Defect - Khuyết tật

Lợi ích
  • Giảm thiểu lãng phí là cách hiệu quả để tăng lợi nhuận, nâng cao thỏa mãn của khách hàng;
  • Phát hiện và loại bỏ lãng phí bằng cách trao quyền cho người lao động tiến hành hoạt động cải tiến, sau đó tiêu chuẩn hóa và chia sẻ với nhau giúp tăng cường gắn kết giữa mọi thành viên cũng như xây dựng văn hóa chất lượng của tổ chức.
Nguồn: Sách Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 82 Tổng truy cập: 5.629.272
Hotline: 0912293223