Áp dụng mô hình Lean Six Sigma (LSS) vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Nguyên Xoái
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Thúc đẩy việc áp dụng Lean Six Sigma nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 39 Tổng truy cập: 3.688.505
Hotline: 0912293223