Ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025 - Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vừa mới được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lại với những sửa đổi liên quan tới thay đổi gần đây về môi trường và các thực hành trong phòng thí nghiệm.

ISO/IEC 17025:2017Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là tài liệu tham khảo quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu.

Cho ra các kết quả có giá trị, được tin cậy rộng rãi là vấn đề cốt lõi, trọng tâm của các hoạt động thí nghiệm. ISO/IEC 17025:2017 hỗ trợ các phòng thí nghiệm thực hiện một hệ thống chất lượng và chứng minh rằng phòng thí nghiệm có năng lực về mặt kỹ thuật để tạo ra các kết quả có giá trị và đáng tin cậy.

ISO/IEC 17025:2017 giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các tổ chức khác thông qua việc chấp nhận rộng rãi kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và các chứng chỉ có thể được chấp nhận từ quốc gia này đến quốc gia khác mà không đòi hỏi phải tiến hành thử nghiệm thêm, từ đó giúp tạo thuận lợi trong thương mại quốc tế.

Nhằm thích ứng với các thay đổi gần đây về các điều kiện của thị trường và về công nghệ, tiêu chuẩn phiên bản mới bao gồm các hoạt động và những phương pháp làm việc mới trong các phòng thí nghiệm ngày nay. Tiêu chuẩn đề cập đến các thay đổi về kỹ thuật, từ vựng, các phát triển về kỹ thuật IT và có xét đến tiêu chuẩn phiên bản mới nhất về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
 
Các thay đổi chính trong phiên bản ISO/IEC 17025:2017:

- Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn và việc lấy mẫu liên quan đến công việc thử nghiệm và hiệu chuẩn tiếp theo đó.

- Phương pháp "Tiếp cận theo quá trình" (Process approach) hiện đã tương thích với các tiêu chuẩn mới như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng trong các phòng thí nghiệm y tế) và ISO/IEC 17021-1 (yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận).

- Tập trung mạnh mẽ hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp việc sử dụng các hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và việc lập các kết quả và báo cáo điện tử.

- Đưa vào một chương mới giới thiệu về khái niệm "Tư duy dựa trên rủi ro" (Risk-based thinking).

Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 cần tiến hành việc chuyển đổi hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 trong vòng 03 năm từ khi ban hành vào tháng 11/2017.
 
 
VNPI (nguồn: iso.org)
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 17 Tổng truy cập: 4.024.520
Hotline: 0912293223