Ban Lãnh Đạo

  • Phụ trách Viện : Ông Hà Minh Hiệp 
  • Địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3756 1501
  • Fax: 024 3756 1502
  • Email: vnpi@vnpi.vn

  • Phó Viện trưởng: Bà Nguyễn Thu Hiền
  • Địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3756 1501
  • Fax: 024 3756 1502
  • Email: vnpi@vnpi.vn

Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 82 Tổng truy cập: 4.714.557
Hotline: 0912293223