Từ điển thuật ngữ

Title Index
Bảy công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới - 7 New Tools
Giới thiệu
Chất lượng từng được xem là lĩnh vực riêng của bộ phận KCS và bộ phận sản xuất, nhưng ngày nay nó đã trở thành công việc của tất cả mọi người, từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng sản phẩm mới đến khâu bán hàng và dịch vụ sau khi bán. Việc áp dụng quản lý chất lượng vào quá trình nghiên cứu được xem là xu hướng mới. Bảy công cụ mới khác với Bảy công cụ truyền thống ở chỗ chúng chủ yếu áp dụng cho giai đoạn thiết kế. Bảy công cụ mới bao gồm:
1. Biểu đồ cây (Tree Diagram) 
2. Biểu đồ Ma trận (Matrix Diagram) 
3. Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagram)
4. Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận (Matrix Data Analysis Chart)
5. Biểu đồ quá trình ra quyết định (PDPC Chart)
6. Biểu đồ quan hệ (Relation Diagram)
7. Biểu đồ tương đồng (Affinity Diagram)
Một trong những nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng là kiểm soát quá trình thông qua dữ liệu bằng số. Tuy nhiên, các sự kiện thực tế không thể trình bày đầy đủ, chi tiết với các dữ liệu bằng số. Bảy công cụ mới được xây dựng với mục đích sắp xếp các dữ liệu được diễn đạt bằng lời theo dạng biểu đồ.
 
Lợi ích
- Bảy công cụ mới rất hữu ích trong việc tạo ra một nền văn hóa sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp, lôi kéo mọi người tham gia, khuyến khích họ cùng suy nghĩ, tìm tòi cách giải quyết vấn đề. 
- Bảy công cụ mới giúp trình bày các dữ liệu bằng lời dưới dạng biểu đồ, tạo thông tin trực quan, dễ hiểu, có tính tổng thể.


 
Nguồn: Sách cẩm nang kiến thức về năng suất chât lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 53 Tổng truy cập: 5.619.757
Hotline: 0912293223