Từ điển thuật ngữ

Title Index
Biểu đồ Gantt - Grantt Diagram
Giới thiệu
Biểu đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn các hoạt động (công việc, tác vụ) của dự án trên trục tọa độ hai chiều: trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động, trục tung biểu diễn trình tự tiến hành các hoạt động.
Biểu đồ Gantt là một công cụ quản trị tiến trình hoạt động có hiệu quả, đơn giản và phổ biến trong quản trị dự án, kế hoạch phát triển sản phẩm… Phương pháp này xuất hiện từ năm 1917 mang tên nhà hoá học Henry L. Gantt (Mỹ). Ông là người đã phát minh ra phương pháp này khi đang thực hiện quản trị một dự án nghiên cứu và triển khai cho ngành công nghiệp hoá học.
 
Lợi ích
Biểu đồ Gantt cho biết nhiệm vụ cụ thể từng hoạt động, thứ tự thực hiện các hoạt động, khoảng thời gian thực hiện từng hoạt động, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động.
- Giúp nhận biết tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án.
- Biểu đồ Gantt cho thấy một trạng thái động của tiến trình dự án: khi sử dụng có thể thêm các ký hiệu để mô tả một số trạng thái cần kiểm tra, giám sát tiến trình dự án.
 
 
Nguồn: Sách cẩm nang kiến thức về năng suất chât lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 14 Tổng truy cập: 4.193.916
Hotline: 0912293223