Từ điển thuật ngữ

Title Index
Biểu đồ Nhân quả - Cause and Effect Diagram
Giới thiệu
Biểu đổ nhân quả còn được gọi là biểu đồ xương cá, hoặc biểu đồ Ishikawa sử dụng để nhận biết các yếu tố mang lại những kết quả mong đợi cũng như các yếu tố, nguyên nhân gốc rễ gây ra những kết quả không mong đợi để có hành động khắc phục, cải tiến. Các yếu tố hay được đưa vào biểu đồ để phân tích như 5M &1E (Manpower - con người; Machinery - máy móc thiết bị; Material - nguyên vật liệu; Method - phương pháp; Measurement - đo lường và Environment - môi trường). Khi lập biểu đồ nhân quả thường áp dụng phương pháp Brainstorming (Não công) và 5 WHY.

Lợi ích
Biểu đồ nhân quả giúp xác định các nguyên nhân xảy ra khuyết tật. Đây là công cục hữu hiệu xắp sếp mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, phát hiện ra các nguyên nhân thực để phân tích và phân loại xem vấn đề tồn tại ở đâu.
 

Nguồn: Sách cẩm nang kiến thức về năng suất chât lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 36 Tổng truy cập: 5.619.330
Hotline: 0912293223