Từ điển thuật ngữ

Title Index
Biểu đồ Phân bố - Histogram
Giới thiệu
Biểu đồ phân bố là một dạng của đồ thị cột cho thấy các giá trị khác nhau trong một tập hợp các dữ liệu xuất hiện ở mức độ thường xuyên như thế nào.
Biểu đồ phân bố sử dụng để theo dõi sự phân bố các thông số của sản phẩm hoặc quá trình, từ đó đánh giá năng lực của quá trình đó.
 
Lợi ích
- Phát hiện ra các vấn đề và thiết lập những chương trình cải tiến;
- Xem xét hành động nào là hiệu quả;
- Khẳng định kết quả của hành động.
 
Nguồn: Sách cẩm nang kiến thức về năng suất chât lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 30 Tổng truy cập: 4.167.751
Hotline: 0912293223