Các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao tính cạnh tranh và năng suất trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

Thuộc chương trình/dự án: Thỏa thuận hợp tác theo nghị định thư giữa Viện Năng suất Việt Nam và tổ chức tư vấn Smart Process International – Australia ngày 9/5/2008
Nhóm thực hiện: ThS. Nguyễn Thu Hiền - Viện Năng suất Việt Nam; Ts.John Man- Smart Process International
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Mục tiêu phía Việt Nam • Có được phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thiết lập hệ thống Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPIs - Key Performance Indicators); • Có được công nghệ quản lý giảm thiểu lãng phí, sai lỗi và nâng cao hiệu suất của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp Việt Nam; • Đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia và giảng viên của cơ quan năng suất quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước làm nòng cốt để triển khai nhân rộng mô hình cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Mục tiêu phía Australia • Hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên gia Việt Nam về áp dụng hệ thống KPIs, công nghệ quản lý giảm thiểu lãng phí, sai lỗivà nâng cao hiệu suất của quá trìnhsản xuất và cung cấp dịch vụ; • Phát triển hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 104 Tổng truy cập: 4.631.542
Hotline: 0912293223