Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 tại Công ty Kho vận Đá bạc – VINACOMIN

11/09/2017 206 lượt xem
Trong khi “Kinh tế xanh” đang được khuyến khích phát triển thì tình trạng lãng phí năng lượng với mức báo động cũng xảy ra ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Với tầm nhìn xa cho sự phát triển bền vững đồng thời thực thi phương châm “sống và làm việc theo pháp luật”, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã nhanh chóng hướng các hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011. Ban Giám đốc Công ty đã xác định mục tiêu “cần xây dựng một chính sách phù hợp, trong đó việc Quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả là vấn đề hết sức cần thiết, không gì khác hơn là tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng vào hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường – An toàn sức khỏe nghề nghiệp”. Xuất phát từ việc nghiên cứu điều kiện thực tiễn của Công ty liên quan phương diện sử dụng năng lượng, từ năm 2013 công tác triển khai ISO 50001 được lãnh đạo Công ty đặt quyết tâm triển k

Hiệu quả sau áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại Công ty Cổ phần Miza

11/09/2017 1.062 lượt xem
Được sự hỗ trợ và lựa chọn tham gia Nhiệm vụ Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các Doanh nghiệp Miền Bắc – mã số 03.6/2013-DA2 của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 cũng như các lợi ích khi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quá trình quản lý, sản xuất và kinh doanh của công ty Cổ phần Miza như không phân biệt loại hình doanh nghiệp, được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, hệ thống quản lý gọn nhẹ dễ vận hành, đáp ứng được yêu cầu từ phía nhà sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, quản lý và tối ưu hóa được các nguồn lực, đáp ứng được các mục tiêu hướng đến khách hàng...
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 21 Tổng truy cập: 1.335.457
Hotline: 0912293223