Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai với hành trình tiết kiệm năng lượng cùng ISO 50001

11/09/2017 192 lượt xem
Năm 2014, số liệu điện năng tiết kiệm so với dữ liệu cơ sở năm 2013 là 4.161.561 kWh, tỷ lệ tiết kiệm điện đạt 4,26% so với dự kiến, tương đương với 6.507.467.615 đồng (đơn giá tạm tính theo quyết định 2556/QĐ-BCT). Năm 2015, chỉ sau 3 tháng, lúc này Công ty đã vận hành thêm lò 2, số liệu tiết kiệm lên tới 2.055.569 kWh, tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,26% so với dự kiến, tương đương với 3.214.310.375 đồng.

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 tại Công ty Kho vận Đá bạc – VINACOMIN

11/09/2017 668 lượt xem
Trong khi “Kinh tế xanh” đang được khuyến khích phát triển thì tình trạng lãng phí năng lượng với mức báo động cũng xảy ra ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Với tầm nhìn xa cho sự phát triển bền vững đồng thời thực thi phương châm “sống và làm việc theo pháp luật”, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã nhanh chóng hướng các hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011. Ban Giám đốc Công ty đã xác định mục tiêu “cần xây dựng một chính sách phù hợp, trong đó việc Quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả là vấn đề hết sức cần thiết, không gì khác hơn là tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng vào hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường – An toàn sức khỏe nghề nghiệp”. Xuất phát từ việc nghiên cứu điều kiện thực tiễn của Công ty liên quan phương diện sử dụng năng lượng, từ năm 2013 công tác triển khai ISO 50001 được lãnh đạo Công ty đặt quyết tâm triển k
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 84 Tổng truy cập: 2.438.704
Hotline: 0912293223