Từ điển thuật ngữ

Title Index
Chuyển đổi nhanh - Quick Change Over
 
Giới thiệu
Chuyển đổi nhanh (Quick Change Over) hay thuật ngữ khác là SMED (Single Minute Exchange of Die) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hoạt động mà thời gian cài đặt có thể được tính đến từng phút một. Chuyển đổi nhanh hay SMED là phương pháp thực hành việc giảm thời gian thay đổi một dây chuyền sản xuất hay máy móc từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Điều kiện lý tưởng là <10 phút cho một lần chuyển đổi sản phẩm.

Lợi ích
  • Giảm lượng bán thành phẩm (Work In Process - WIP);
  • Gia tăng khả năng sinh lợi từ vốn đầu tư (Return On Investment - ROI) của thiết bị đầu tư thông qua việc sử dụng hiệu quả hơn;
  • Chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ nhà sản xuất nào trong sản xuất, chuẩn bị, xử lý hay đó
 
Nguồn: Sách cẩm nang kiến thức về năng suất chât lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 19 Tổng truy cập: 5.630.293
Hotline: 0912293223