Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa đào tạo, học viên được hướng dẫn và thực hành về lập kế hoạch đánh giá, xác định nội dung đánh giá, tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ và lập báo cáo đánh giá. Học viên đạt yêu cầu chương trình đào tạo sẽ được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ.

Nội dung khóa học

Phần 1: Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000
 • Các khái niệm và nguyên tắc về quản lý chất lượng
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 
 • Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Yêu cầu về hệ thống văn bản theo ISO 9001:2015.
Phần 2: Tổng quan về các hoạt động đánh giá
 • Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá
 • Các loại đánh giá 
 • Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá 
Phần 3: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Đánh giá hệ thống tài liệu
 • Xây dựng phiếu hỏi đánh giá tại chỗ (Checklist)
 • Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc)
 • Phương pháp đánh giá và xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Kỹ thuật đặt câu hỏi, quan sát và xem xét hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá tại chỗ
 • Viết báo cáo đánh giá
Phần 4: Yêu cầu về năng lực và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá
 • Yêu cầu về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
 • Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên, những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá;
Ghi chú:
- Làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả đào tạo, học viên đạt yêu cầu khóa đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ.
- Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý chất lượng/sản xuất
- Cán bộ kỹ thuật, công nghệ (cơ điện, an toàn và môi trường) 
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
05-07/09/2018
Địa điểm
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
2.100.000 đồng/1 đại biểu. Phí tham dự gồm: tài liệu, giải khát giữa giờ, các chi phí tổ chức khác nhưng không bao gồm ăn trưa. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 53 Tổng truy cập: 2.010.613
Hotline: 0912293223