Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa đào tạo, học viên được hướng dẫn thực hành và chia sẻ kinh nghiệm từ các giảng viên có nhiều năm làm công tác hướng dẫn xây dựng và đánh giá các hệ thống quản lý. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015 (Lead Auditor) phù hợp với các quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015 được thiết kế với 40% thời gian thực hành các kỹ năng đánh giá tại doanh nghiệp giả định, qua đó học viên có khả năng:
  • Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ với vai trò của trưởng đoàn đánh giá;
  • Tổ chức thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận hoặc bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế (tế (đánh giá bên thứ ba, đánh giá nhà cung cấp…)
  • Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
  • Học viên được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng là cơ sở để trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp, có khả năng phát triển chuyên môn về cải tiến năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

1. Tổng quan về chất lượng và các nguyên tắc quản lý chất lượng
Các khái niệm về chất lượng
Quá trình phát triển của quản lý chất lượng
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
Cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng
Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý
Các nguyên tắc của quản lý chất lượng
2. Giới thiệu về đánh giá và hoạt động đánh giá sự phù hợp
Các khái niệm và phân loại đánh giá
Quá trình và nguyên tắc đánh giá
Hoạt động đánh giá sự phù hợp và cơ chế thừa nhận lẫn nhau
Các tiêu chuẩn cơ bản trong hoạt động đánh giá sự phù hợp
Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng nhận
3. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng
Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Xác định các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
Nhận biết các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng
4. Quản lý chương trình đánh giá và chuẩn bị cuộc đánh giá 
Quản lý chương trình đánh giá
Xem xét tài liệu
Lập kế hoạch đánh giá
Lập phiếu đánh giá
5. Quá trình đánh giá tại chỗ và các kỹ thuật, phương pháp đánh giá 
Quá trình đánh giá tại chỗ
Họp khai mạc
Phương pháp và kỹ thuật đánh giá
Hướng dẫn đánh giá các điều khoản mới của ISO 9001:2015
6. Báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi thực hiện hành động khắc phục
Báo cáo không phù hợp
Báo cáo kết quả đánh giá
Họp kết thúc
Theo dõi thực hiện hành động khắc phục
7. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia đánh giá
Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
Yêu cầu bổ sung về kiến thức và kỹ năng
Phê duyệt và phát triển năng lực của chuyên gia
Đăng ký chuyên gia CQI-IRCA
8. Quá trình đánh giá và chứng nhận bên thứ 3
Quá trình đánh giá chứng nhận
Đăng ký và xem xét hợp đồng
Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá
Đánh giá giai đoạn 1 và 2
Thẩm xét và cấp chứng nhận
Đánh giá giám sát
Đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận
9. Làm bài kiểm tra
Ghi chú: Các bài tập thực hành được áp dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo.
 

Giảng viên

Chuyên gia/giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, 14000… và các công cụ cải tiến (Lean, 6 Sigma, 5S, …) tại các tổ chức/doanh nghiệp

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp;
- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chất lượng, đánh giá viên nội bộ;
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá;
- Các cá nhân quan tâm tới chủ đề và nội dung của khóa học. 
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
Địa điểm
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
5.000.000 đồng/1 đại biểu (bao gồm 5% VAT). Phí tham dự gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 43 Tổng truy cập: 2.283.324
Hotline: 0912293223