Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh

Mục tiêu khóa học

a) Đối với học viên tham dự
+) Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để trở thành trưởng nhóm của dự án cải tiến năng suất tại doanh nghiệp, cụ thể:
 • Phương pháp và công cụ xác định và nhận diện vấn đề cần cải tiến (D); thu thập dữ liệu, đo lường năng lực quá trình, sản phẩm (M); thực hiện phân tích số liệu và kiểm định giả thuyết (A) và thực hiện các hành động/giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I); tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến trong giai đoạn kiểm soát (C) theo phương pháp DMAIC;
 • Kỹ năng thực hành/ứng dụng các công cụ cải tiến như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị, Kaizen…;
 • Thực hành cải tiến theo phương pháp DMAIC thông qua hoạt động tư vấn thực hành tại doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giả ng viên. Qua đó, tích lũy kinh nghiệm để ứng dụng/ lựa chọn các công cụ/giải pháp phù hợp vào công việc của bản thân và triển khai dự án cải tiến tại doanh nghiệp mình.
+) Học viên hoàn thành yêu cầu của khóa học có thể trở thành chuyên gia về cải tiến tại doanh nghiệp hoặc phát triển thành các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.
b) Đối với doanh nghiệp:
+) Phát triển được đội ngũ cán bộ, chuyên gia nội bộ có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò trưởng nhóm các dự án cải tiến theo Lean 6 Sigma;
+) Triển khai các dự án cải tiến nhằm tối ưu hóa các quá trình, giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng, thông qua các hoạt động:
 • Xác định vấn đề cần cải tiến (D);
 • Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp (M);
 • Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp, thiết lập các giải pháp cải tiến (A);
 • Triển khai các giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I);
 • Tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến (C).
Lưu ý: 
+) Để được cấp chứng chỉ “Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh”, mỗi học viên cần:
 • Đạt yêu cầu bài kiểm tra cuối khóa.
 • Xây dựng 01 dự án cải tiến tại Doanh nghiệp thực hành điểm do VNPI lựa chọn.
 • Xây dựng 01 dự án cải tiến theo DMAIC tại chính khu vực/vị trí mình quản lý.
+) Học viên đạt yêu cầu khóa đào tạo sẽ được lựa chọn tham gia khóa đào tạo chuyên sâu có sự hỗ trợ của Nhà nước: Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen vào tháng 24/7/2019  

Nội dung khóa học

I- LÝ THUYẾT
Phần 1: Giới thiệu, khái niệm và ứng dụng Lean 6 Sigma trong doanh nghiệp
 • Lean, Sixsigma là gì? Sự kết hợp giữa Lean và 6Sigma, Các giai đoạn của Lean 6 Sigma, Quá trình là gì?
Phần 2: Triển khai các giai đoạn của Lean-Sixsigma
- Giai đoạn Xác Định – Define Phase: Trình tự Giai đoạn Xác định, Xác định yếu tố chất lượng trọng yếu (CTQ), Biểu đồ Pareto, Lưu đồ quá trình (Process Flow), Brainstorming and Affinity, Giới thiệu về phần mềm R studio và vẽ Pareto
- Giai Đoạn Đo Lường-Measure phase: Trình tự Giai đoạn Đo Lường, Thống kê Cơ bản, Phân tích hệ thống đo lường bằng gage R&R ANOVA, Phân phối chuẩn (Normal Distribution), Kiểm định phân phối chuẩn, Phân tích năng lực quá trình Pp, Ppk, Chuyển đổi dữ liệu không phân phối chuẩn, Phân tích năng lực quá trình dữ liệu rời rạc Yield, Defects, Takt Time & Cycle time
- Giai Đoạn Phân Tích-Analyze phase: Trình tự giai đoạn Phân Tích, Giá trị và không giá trị , Phân tích 5Whys, Phân tích biểu đồ ISHIKAWA (CE/Fishbone), Lý thuyết về Kiểm định giả thuyết thống kê, Kiểm định Student 1 Sample t test, Kiểm định Student 2 Samplet test
- Giai Đoạn Cải tiến-Improve phase: Trình tự giai đoạn Cải tiến, Phân tích hồi quy tuyến tính, thiết kế thử nghiệm (DOE), 
- Giai Đoạn Kiểm soát-Control phase: Trình tự giai đoạn kiểm soát, Biểu đồ Xbar-R Chart, Biểu đồ Xbar-S Chart, Biểu đồ X -MR Chart, Biểu đồ P Chart, Đọc hiểu biểu đồ Kiểm soát, Phân tích năng lực quá trình sau cải tiến (Cp, Cpk), Kế hoạch kiểm soát, Rà soát tổng quan toàn bộ nội dung
- Làm bài kiểm tra
Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
II- THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP ĐIỂM
 • Khảo sát doanh nghiệp: Thu thập dữ liệu và xác định vấn đề của doanh nghiệp;
 • Đo lường, phân tích và đề xuất các ý tưởng cải tiến;
 • Xây dựng báo cáo và trình bày tại lớp về kế hoạch cải tiến của nhóm mình;
 • Học viên trình bày kế hoạch cải tiến tại doanh nghiệp.
 

Giảng viên

- Có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc tại LG, Microsoft Mobile Việt Nam, Unigen Việt Nam về Lean Six Sigma; 
- Là quản lý cấp cao tại doanh nghiệp sản xuất của Mỹ; Trực tiếp quản lý và điều hành các dự án về Lean 6 Sigma; 
- Tham gia giảng dạy thành công nhiều khóa đào tạo về Lean 6 Sigma đai xanh, đai đen và triển khai thành công các dự án Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp Việt Nam.
 

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng…
- Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng
- Các cá nhân quan tâm đến nội dung của khóa học
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
13/09/2019 – 12/10/2019 (học thứ 6, thứ 7 hàng tuần)
Địa điểm
số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
10.000.000 đồng/1 đại biểu (đã bao gồm 5% VAT, ăn trưa, chi phí xuống doanh nghiệp và các chi phí tổ chức khác). Phí tham dự đã được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí phòng học, tài liệu, giải khát giữa giờ…Đơn vị có 02 đại biểu hoặc là khách hàng thân thiết của Viện Năng suất Việt Nam và đăng ký trước ngày 30/8/2019 sẽ được giảm 50% học phí.
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 40 Tổng truy cập: 4.153.973
Hotline: 0912293223