Chuyên gia Lean Six Sigma đai vàng tại Hà Nội

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa đào tạo, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Lean 6 Sigma và có khả năng triển khai dự án cải tiến Lean 6 Sigma theo mô hình DMAIC. Học viên đạt yêu cầu khóa đào tạo sẽ được lựa chọn tham gia khóa đào tạo chuyên sâu Lean 6 Sigma đai xanh và đai đen có hỗ trợ của Nhà nước.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về Lean 6 Sigma
- Giới thiệu về Lean 6 Sigma
           + Khái niệm và lịch sử phát triển;
           + Mối liên hệ giữa Lean và 6 Sigma 
           + Cấu trúc về mối quan hệ tương quan trong Lean 6 Sigma
           + Lợi ích khi áp dụng Lean 6 Sigma
           + Mục tiêu và lộ trình của các giai đoạn thực hiện 
           + Vai trò và tổ chức của Lean 6 Sigma
Phần 2: Quá trình triển khai Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp
- Giai đoạn xác định dự án Lean 6 Sigma.
           + Tuyên bố của dự án (SOW)
           +  Lập kế hoạch thực hiện
           +  Các yếu tố thành công then chốt (Critical Success Factors)
- Giai đoạn giai đoạn đo lường
           + Dữ liệu và phương pháp đo lường dữ liệu.
           + Các công cụ phân tích dữ liệu (Biểu đồ Pareto, Histogram, Scatter,…)
           + Nghiên cứu năng lực quá trình (Cp, Cpk, Sigma Level, RTY, FTY) Các chỉ số: Lead time, Cycle time, Wating time,…
- Giai đoạn phân tích
           + Phân tích Sơ đồ quá trình (Process Mapping)
           + Phân tích Chuỗi giá trị (Value Stream Mapping)
           + Biểu đồ: Pareto, Phân tán (scatter), Xu hướng (Trend)
           + Phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ (Brainstorming & Five Why)
- Giai đoạn cải tiến.
           + Phương pháp xác định giải pháp cải tiến
           + Giới thiệu và phương pháp áp dụng các công cụ cải tiến (Kiểm soát trực quan, Poka-Yoke; Chuyển đổi nhanh,…)
- Giai đoạn kiểm soát
           + Biểu đồ Control Chart
           + Biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu biến thiên
           + Biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu thuộc tính
Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Giảng viên

Đối tượng tham dự

-     Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
-     Cán bộ quản lý chất lượng/sản xuất
-     Cán bộ kỹ thuật, công nghệ (cơ điện, an toàn và môi trường) 
-     Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khóa đào tạo 
Đăng ký khóa học
Vui lòng lựa chọn khóa học và điền đầy đủ các thông tin bên dưới:
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
Địa điểm
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
Hotline: 0912293223
Copyright © VNPI. QĐ cấp phép số 2915/QĐ-BKHCN. Ghi nguồn Viện Năng suất Việt Nam hoặc vnpi.vn khi sử dụng các thông tin từ website này. Online: 76 Tổng truy cập: 675.730
Hotline: 0912293223