Cơ cấu tổ chức

RDS                        Phòng Nghiên cứu và Phát triển giải pháp - Research and Development Solutions Division
TRD                        Phòng Đào tạo - Training Division
OBE                        Phòng Phát triển mô hình hoàn hảo  - Office for Business Excellence Development
PCD                        Phòng Tư vấn cải tiến năng suất - Productivity Improvement Consulting Division
EDO                        Phòng Môi trường và Phát triển cộng đồng - Office for Environment and Community Development
SDD                        Phòng Phát triển dịch vụ - Service Development Division
ICD                         Phòng Hợp tác quốc tế - International Cooperation Division
PAD                        Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Planning and General Affair Division
ACD                        Phòng Kế toán Quản trị - Accounting and Administration Division
VNPI HCM              Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - VNPI Branch in Ho Chi Minh
VNPI ĐN                 Chi nhánh thành phố Đà Nẵng - VNPI Branch in Da Nang
 
 
 

Copyright © VNPI. QĐ cấp phép số 2915/QĐ-BKHCN. Ghi nguồn Viện Năng suất Việt Nam hoặc vnpi.vn khi sử dụng các thông tin từ website này. Online: 154 Tổng truy cập: 675.894
Hotline: 0912293223