Con đường phát triển của Việt Nam trong triển vọng và chính sách năng suất Châu Á

Chuyên gia OECD, ESCAP, ERIA chia sẻ và thảo luận các kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề nâng cao năng suất và tăng trưởng kinh tế tại các Châu Á sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ba quốc gia điển hình tại Châu Á được lựa chọn để nghiên cứu, đánh giá năng suất cấp doanh nghiệp là Indonesia, Philipin và Việt Nam. Các chuyên gia nhất trí cao về quan điểm nâng cao năng suất là yếu tố chủ chốt trong tăng trưởng bền vững và đóng góp cho quá trình phát triển lâu dài, đồng thời sẽ thảo luận về các chính sách chiến lược nhằm tạo điều kiện cho việc tăng năng suất.
Kết quả nghiên cứu, thảo luận sẽ là cơ sở cho việc xuất bản cuốn ấn phẩm của APO “Asian Productivity Outlook and Policy 2016 - Triển vọng và Chính sách năng suất Châu Á 2016” trong năm nay.

Thông tin về Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)
Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization - APO) là cơ quan liên chính phủ,được thành lập năm 1961 nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. APO hiện có 20 quốc gia/ nền kinh tế thành viên bao gồm Ấn Độ, Campuchia, Bangladesh, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong, Indonesia, Iran, Lào, Malaysia , Mông Cổ, Nepal, Nhật Bản, Pakistan, Fiji, Philippines, Singapore, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam. Với khẩu hiệu “Vì một ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”, các hoạt động của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, môi trường và phát triển cộng đồng vì mục tiêu tối đa hóa nguồn lực và phát triển bền vững.
Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam tham gia thành viên APO từ 1/1/1996. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chủ trì tham gia thành viên Tổ chức Năng suất Châu Á. 
 
Vấn đề quan tâm về năng suất lao động tại Việt Nam
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu, tọa đàm trao đổi thảo luận về các các vấn đề và giải pháp nâng cao năng suất lao động. Ở cấp độ ngành và doanh nghiệp, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới là gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo để tăng năng suất lao động trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh với các nước ASEAN 4 trên cả nhóm chỉ số cơ bản và chỉ số hiệu quả trong năng lực cạnh tranh quốc gia.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 22 Tổng truy cập: 4.714.318
Hotline: 0912293223