Đánh giá thực hành tốt 5S tại Công ty Điện lực Bắc Ninh

Bàn làm việc được sắp xếp khoa học tạo sự hứng khởi cho nhân viên và giảm thời gian tìm kiếm vật dụng cần thiết Bàn làm việc được sắp xếp khoa học tạo sự hứng khởi cho nhân viên và giảm thời gian tìm kiếm vật dụng cần thiết
Hồ sơ tài liệu được dán nhãn, việc tìm kiếm hồ sơ tài liệu trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian Hồ sơ tài liệu được dán nhãn, việc tìm kiếm hồ sơ tài liệu trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian
Văn phòng PC Bắc Ninh trở nên khoa học, hiện đại và thân thiện với cán bộ PC Bắc Ninh Văn phòng PC Bắc Ninh trở nên khoa học, hiện đại và thân thiện với cán bộ PC Bắc Ninh
Bàn làm việc điển hình của một nhân viên Công ty Điện lực Bắc Ninh Bàn làm việc điển hình của một nhân viên Công ty Điện lực Bắc Ninh
Tủ lưu hồ sơ tại văn phòng PC Bắc Ninh Tủ lưu hồ sơ tại văn phòng PC Bắc Ninh
Bảng tin 5S tại Công ty Điện lực Bắc Ninh Bảng tin 5S tại Công ty Điện lực Bắc Ninh
Bàn làm việc được sắp xếp khoa học tạo sự hứng khởi cho nhân viên và giảm thời gian tìm kiếm vật dụng cần thiết
Hồ sơ tài liệu được dán nhãn, việc tìm kiếm hồ sơ tài liệu trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian
Văn phòng PC Bắc Ninh trở nên khoa học, hiện đại và thân thiện với cán bộ PC Bắc Ninh
Bàn làm việc điển hình của một nhân viên Công ty Điện lực Bắc Ninh
Tủ lưu hồ sơ tại văn phòng PC Bắc Ninh
Bảng tin 5S tại Công ty Điện lực Bắc Ninh
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 6 Tổng truy cập: 3.382.591
Hotline: 0912293223