Đào tạo chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng tại khu vực Miền Trung

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đã có thêm cơ hội được tiếp cận với các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng thông qua việc tham gia xây dựng các mô hình thử nghiệm, mô hình điểm và nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp. 
Lean 6 Sigma (LSS) là mô hình quản lý kết hợp có chọn lọc giữa Quản lý tinh gọn - Lean và 6 Sigma. Ra đời vào những năm 90, mô hình này được xem là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ cải tiến một cách hữu hiệu nhằm phát huy tốt nhất khả năng nội tại của doanh nghiệp để đồng thời đáp ứng cả ba yêu cầu quan trọng của khách hàng là: giá cạnh tranh, chất lượng tốt và thời gian giao hàng đúng hạn. Mô hình LSS đã được áp dụng thành công tại các tập đoàn đa quốc gia như: GE, Xerox, Boeing, Samsung, LG… 
Nhiều công ty nước ngoài tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp này để cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phương pháp LSS cũng đã được giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam, trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ kể từ những năm 2010. Tuy nhiên việc áp dụng LSS cũng chưa nhiều và đạt hiệu quả chưa cao vì những đặc trưng của phương pháp LSS đòi hỏi doanh nghiệp có những nền tảng cơ bản và có một đội ngũ cán bộ am hiểu, có khả năng ứng dụng các công cụ Lean 6 Sigma theo cấp độ quốc tế được chia thành: Đai đen (Black Belt), Đai xanh (Green Belt) và Đai vàng (Yellow Belt). Vai trò cụ thể của các đai như sau:
- Đai đen (Black Belt): Là hạt nhân của chương trình Lean 6 Sigma, phụ trách Lean 6 Sigma đối với một công việc, quá trình hay sản phẩm. Đai đen có các nhiệm vụ sau:
+ Nhận biết và lượng hóa các cơ hội cải tiến
+ Tổ chức các nhóm cải tiến có sự tham gia của nhiều đơn vị và quản lý các dự án cải tiến. 
+ Chỉ đạo chuyên môn cho các nhóm cải tiến, hỗ trợ đai xanh triển khai các hoạt động cải tiến theo DMAIC
+ Đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cải tiến quá trình, phương pháp DMAIC
+ Tham gia nhận xét, đánh giá tổng kết các dự án cải tiến. 
- Đai xanh (Green Belt): Là trưởng nhóm dự án cải tiến, chịu trách nhiệm thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc. Đai xanh có các nhiệm vụ sau:
+ Phối hợp với tổ trưởng, phụ trách quá trình công việc nhận biết và lượng hóa các cơ hội cải tiến tại khu vực làm việc
+ Triển khai các công việc của dự án cải tiến dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia Đai đen.
+ Chỉ đạo chuyên môn cho các dự án cải tiến nhỏ do các chuyên gia đai vàng thực hiện dưới sự chỉ đạo chung của chuyên gia đai đen
+ Tham gia huấn luyện chuyên gia đai vàng về các phương pháp cải tiến quá trình.
- Đai vàng (Yellow Belt): Là người trực tiếp vận hành các quá trình sản xuất và có trách nhiệm thực hiện các dự án cải tiến liên tục nhằm giải quyết các vấn đề về năng suất, chất lượng và chi phí trong toàn bộ các quá trình mà họ đang vận hành dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của chuyên gia đai xanh, đai đen.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, trong năm 2017, Viện Năng suất Việt Nam được giao triển khai nhiệm vụ "Đào tạo chuyên gia về Lean Six Sigma đai vàng, đai xanh, đai đen cho các doanh nghiệp và cán bộ tư vấn năng suất chất lượng tại các tổ chức sự nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương” (mã số 02.1/2017-DA2).
 

Học viên khóa đào tạo Chuyên gia Lean 6 Sigma tại khu vực Miền Trung
 
Tại khu vực Miền Trung, trong tháng 10/2017, Viện Năng suất Việt Nam đã triển khai thành công hai khóa đào tạo Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Quảng Ngãi cho các doanh nghiệp. Các khóa học đã thu hút được sự quan tâm tham dự của hơn 60 học viên đến từ 30 doanh nghiệp có quy mô khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng,Công ty TNHH PREMO Việt Nam, Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân, Công ty TNHH HANESBRANDS Việt Nam, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty CP Vinaconex Dung Quất, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Công ty TNHH CNN Doosan Việt Nam,… 
Tại các khóa học này, học viên đã được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực cải tiến năng suất chất lượng của Viện Năng suất Việt Nam chia sẻ các kiến thức và bài học thực tiễn về áp dụng Lean 6 Sigma, cũng như tham gia thực hành, làm việc theo nhóm ngay tại lớp học về cách thức, trình tự triển khai các giai đoạn DMAIC (Xác định/ Define – Đo lường/ Measure – Phân tích/ Analyze – Cải tiến/ Improvement – Kiểm soát/ Control) đối với một dự án cải tiến theo mô hình kết hợp Lean 6 Sigma.
 
VNPI- Đỗ Thị Thu Hiền 
 
 
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 28 Tổng truy cập: 4.167.113
Hotline: 0912293223