Đề tài nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: -Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế, doanh nghiệp và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế; - Xây dựng phương pháp và tài liệu hướng dẫn đo lường năng suất để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; - Xây dựng phương pháp thống nhất về xử lý số liệu trong tính năng suất yếu tố tổng hợp
Chi tiết

Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Thu Hiền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất chất lượng, tạo nền tảng cho các hoạt động quản lý, nâng cao năng suất chất lượng; - Tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi tiết

Xây dựng tài liệu đào tạo và thí điểm đào tạo qua mạng Internet (Web-Based Training) về năng suất và chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Nguyễn Tuyết Trinh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thí điểm khóa đào tạo qua mạng Internet (web-based training) nhằm mở rộng quy mô tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nằng suất và chất lượng cho cac Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên các trường đại học nghiên cứu về năng suất chất lượng, những người làm việc trong lĩnh vực năng suất chất lượng và công đồng.
Chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng các tỉnh miền Bắc và miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Trương Quốc Anh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về vai trò của năng suất và chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; - Hình thành phong trào áp dụng rộng rãi các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng tại các địa phương và doanh nghiệp
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 14 Tổng truy cập: 4.318.555
Hotline: 0912293223