Đề tài nhiệm vụ

Nghiên cứ tính toán năng suất nền kinh tế, hướng dẫn tính toán năng suất ngành, địa phương và doanh nghiệp

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Vũ Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: 2015
Mục tiêu: - Tổ chức đào tạo, hướng dẫn tính toán đo lường năng suất tới các ngành, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố, chuyên gia và các doanh nghiệp; - Thu thập và xử lý dữ liệu, tổ chức tính toán năng suất nền kinh tế, các ngành kinh tế.
Chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Trương Quốc Anh
Thời gian thực hiện: 2016
Mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức về năng suất và chất lượng tới cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, người tiêu dùng thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm qua đó thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng Chia sẻ kinh nghiệm và các bài học trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Cơ quan Năng suất Nhật Bản (NPO)
Chi tiết

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Nguyễn Anh Tuấn
Thời gian thực hiện: 2013
Mục tiêu: Xây dựng mô hình, phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua chỉ số hài lòng khách hàng
Chi tiết

Đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng giai đoạn 2012-2013

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Anh Thu
Thời gian thực hiện: 2012-2013
Mục tiêu: Đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn về năng suất và chất lượng làm cơ sở cho việc thúc đẩy các hoạt động năng suất và chất lượng trong cả nước.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 81 Tổng truy cập: 2.965.285
Hotline: 0912293223