Đề tài nhiệm vụ

“Nghiên cứu tính toán năng suất của tỉnh Sóc Trăng”

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: PGS-TS. Tăng Văn Khiên ,Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: 2015
Mục tiêu: Nghiên cứu tính toán năng suất của tỉnh Sóc Trăng
Chi tiết

Đào tạo chuyên gia về Lean Six Sigma đai vàng, đai xanh, đai đen cho các doanh nghiệp và cán bộ tư vấn năng suất chất lượng tại các tổ chức sự nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Thị Hồng Minh
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Mục tiêu: Phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt về Lean Six Sigma đáp ứng yêu cầu phổ biến, nhân rộng áp dụng Lean Six Sigma tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Chi tiết

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Ngọc Thi
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
Chi tiết

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms. Tôn Nữ Như Huyền
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình tích hợp hệ thống, công cụ cải tiến cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung; - Tạo tiền đề, kinh nghiệm cho việc triển khai áp dụng nhân rộng mô hình tích hợp hệ thống, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 47 Tổng truy cập: 2.965.468
Hotline: 0912293223