Đề tài nhiệm vụ

Đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Thị Hồng Minh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Phát triển đội ngũ chuyên gia về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, các tổ chức và doanh nghiệp
Chi tiết

Phổ biến áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng giai đoạn 2012-2013

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp; - Tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Chi tiết

Nghiên cứ tính toán năng suất nền kinh tế, hướng dẫn tính toán năng suất ngành, địa phương và doanh nghiệp

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Vũ Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Tổ chức đào tạo, hướng dẫn tính toán đo lường năng suất tới các ngành, cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố, chuyên gia và các doanh nghiệp; - Thu thập và xử lý dữ liệu, tổ chức tính toán năng suất nền kinh tế, các ngành kinh tế.
Chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Trương Quốc Anh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức về năng suất và chất lượng tới cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, người tiêu dùng thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm qua đó thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng Chia sẻ kinh nghiệm và các bài học trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Cơ quan Năng suất Nhật Bản (NPO)
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 14 Tổng truy cập: 4.318.609
Hotline: 0912293223