Đề tài nhiệm vụ

Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Thu Hiền
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Mục tiêu: - Mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất chất lượng, tạo nền tảng cho các hoạt động quản lý, nâng cao năng suất chất lượng; - Tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi tiết

Áp dụng mô hình Lean Six Sigma (LSS) vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Nguyên Xoái
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Mục tiêu: Thúc đẩy việc áp dụng Lean Six Sigma nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Chi tiết

Xây dựng tài liệu đào tạo và thí điểm đào tạo qua mạng Internet (Web-Based Training) về năng suất và chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Nguyễn Tuyết Trinh
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thí điểm khóa đào tạo qua mạng Internet (web-based training) nhằm mở rộng quy mô tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nằng suất và chất lượng cho cac Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên các trường đại học nghiên cứu về năng suất chất lượng, những người làm việc trong lĩnh vực năng suất chất lượng và công đồng.
Chi tiết

Đào tạo kiến thức năng suất chất lượng qua mạng Internet (Web-based Training) năm 2016

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms.Nguyễn Tuyết Trinh
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các khóa đào tạo qua mạng Internet (web-based training) nhằm tiếp tục mở rộng quy mô tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên các trường đại học nghiên cứu về năng suất chất lượng, những người làm việc trong lĩnh vực năng suất chất lượng và cộng đồng, góp phần thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng trong cả nước.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 73 Tổng truy cập: 2.965.169
Hotline: 0912293223