Đề tài nhiệm vụ

Hướng dẫn áp dụng công cụ, mô hình: Phương pháp quản ý trực quan (Visual control), Phương pháp quản lý phòng ngừa sai lỗi (Poka-Yoke) và Mô hình thiết lập hệ thống giám sát viên (TWI) vào doanh nghiệp

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: KS.Tô Thị Hương
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp kiểm soát trực quan (Visual control), Phương pháp phòng ngừa sai lỗi Poka-Yoke và Mô hình nhóm huấn luyện (TWI) vào các doanh nghiệp Việt Nam và áp dụng thí điểm 3 phương pháp/mô hình này làm cơ sở cho việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp
Chi tiết

Phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Nhóm thực hiện: Ths. Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp đồng thời tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi tiết

Áp dụng mô hình Lean Six Sigma (LSS) vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Nguyên Xoái
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Thúc đẩy việc áp dụng Lean Six Sigma nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Chi tiết

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms. Tôn Nữ Như Huyền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình tích hợp hệ thống, công cụ cải tiến cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung; - Tạo tiền đề, kinh nghiệm cho việc triển khai áp dụng nhân rộng mô hình tích hợp hệ thống, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 41 Tổng truy cập: 4.318.446
Hotline: 0912293223