Đề tài nhiệm vụ

“Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp”

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: 2014
Mục tiêu: Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp
Chi tiết

Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Thanh Huyền
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Mục tiêu: - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Lean Six Sigma (LSS) tại doanh nghiệp; - Áp dụng thử nghiệm LSS tại 3 doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện phương pháp triển khai nhân rộng giai đoạn tiếp theo
Chi tiết

Phổ biến áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng giai đoạn 2012-2013

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: 2012-2013
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp; - Tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng các tỉnh miền Bắc và miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Trương Quốc Anh
Thời gian thực hiện: 2013-2014
Mục tiêu: - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về vai trò của năng suất và chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; - Hình thành phong trào áp dụng rộng rãi các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng tại các địa phương và doanh nghiệp
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 110 Tổng truy cập: 2.965.249
Hotline: 0912293223