Đề tài nhiệm vụ

Hướng dẫn áp dụng công cụ, mô hình: Phương pháp quản ý trực quan (Visual control), Phương pháp quản lý phòng ngừa sai lỗi (Poka-Yoke) và Mô hình thiết lập hệ thống giám sát viên (TWI) vào doanh nghiệp

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: KS.Tô Thị Hương
Thời gian thực hiện: 2014
Mục tiêu: - Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp kiểm soát trực quan (Visual control), Phương pháp phòng ngừa sai lỗi Poka-Yoke và Mô hình nhóm huấn luyện (TWI) vào các doanh nghiệp Việt Nam và áp dụng thí điểm 3 phương pháp/mô hình này làm cơ sở cho việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp
Chi tiết

“Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất” (mã số: 05/2013-DA2)

Thuộc chương trình/dự án: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Nhóm thực hiện: Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: 2012
Mục tiêu: - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đo lường năng suất các ngành kinh tế, doanh nghiệp và năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế;
Chi tiết

Đào tạo nguồn nhân lực về năng suất và chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vũ Thị Hồng Minh
Thời gian thực hiện: 2014-2015
Mục tiêu: Phát triển đội ngũ chuyên gia về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, các tổ chức và doanh nghiệp
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 71 Tổng truy cập: 2.965.435
Hotline: 0912293223