Đề tài nhiệm vụ

"Nghiên cứu, tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP của tỉnh Trà Vinh (2015)"

Thuộc chương trình/dự án: Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 12/6/2013
Nhóm thực hiện: Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Tính toán các chỉ số năng suất của tỉnh Trà Vinh dựa vào khung lý luận chung về năng suất và số liệu thống kê của tỉnh
Chi tiết

Nghiên cứu, phân tích năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất lao động của doanh nghiệp thuộc một số ngành kinh tế

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Cao Hoàng Long
Thời gian thực hiện: 31/12/2018 - 31/12/2019
Mục tiêu: - Phân tích, đánh giá thực trạng về năng suất lao động của 07 ngành kinh tế; so sánh với thực trạng NSLĐ chung của toàn nền kinh tế và NSLĐ của một số ngành tương ứng ở một số quốc gia trong khu vực thông qua tính toán từ số liệu thống kê và điều tra thực tế tại 2.000 doanh nghiệp; - Kiến nghị chính sách liên quan đến nâng cao NSLĐ của Việt Nam.
Chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm quảng bá năm 2017

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Lê Duy
Thời gian thực hiện: 20/10/2018 - 01/12/2019
Mục tiêu: -Thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghệm về nâng cao năng suất và chất lương của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và tổ chức/doanh nghiệp có liên quan; - Tiếp tục phổ biến, cập nhật và nâng cao kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ lãnh đạo và quản lý cả các doanh nghiệp; -Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các cơ quan Bộ,ngành, địa phương và doanh nghiệp về vai trò của năng suất chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm;
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 12 Tổng truy cập: 4.318.590
Hotline: 0912293223