Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001

1.    Giới thiệu 
ISO/TS 29001 là tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Specification) quy định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.ISO/TS 29001 là kết quả hợp tác giữa Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (American Petroleum Institute - API) và Ủy ban kỹ thuật ISO/TC67/WG2 với sự tham gia của Tiểu ban kỹ thuật ISO/TC176/SC2 và bộ phận SC18 Q1 thuộc API.Với tiêu đề “Hệ thống quản lý chất lượng cụ thể cho các ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên – Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ”, quá trình hình thành và phát triển các phiên bản của tiêu chuẩn ISO/TS 29001 như sau: 
-      Phiên bản đầu tiên ISO/TS 29001:2003 đưa ra các yêu cầu bổ sung cho ISO 9001:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. 
-      Phiên bản ISO/TS 29001:2007 ra đời nhằm đảm bảo việc cung cấp các thiết bị và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghiệp dầu và khí ở phạm vi quốc tế thông qua quy định các yêu cầu đặc thù về quản lý chất lượng. So với phiên bản thứ nhất, ISO/TS 29001:2007 đã được mở rộng để tăng cường tính hữu dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ cho các ngành công nghiệp đó, trong khi vẫn duy trì nền tảng quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001:2000, mô hình liên tục cải tiến P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng.
-      Phiên bản ISO/TS 29001:2010, với các thay đổi chủ yếu liên quan đến việc cập nhật theo sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn kỹ thuật này vẫn duy trì hình thức trình bày phần nội dung nằm trong các khung là nội dung gốc của ISO 9001:2008 được giữ nguyên, trong khi đó các yêu cầu bổ sung cụ thể cho lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên được trình bày bên ngoài các khung.
2.     Đối tượng áp dụng
-       Các nhà sản xuất vật tư, thiết bị cho lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên trong chuỗi cung ứng này.
-       Các nhà cung cấp dịch vụ cho công nghiệp dầu, khí.
-       Bên mua thiết bị, vật tư và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu, khí.
3.     Lợi ích của việc áp dụng
-       Được thừa nhận ở quy mô toàn cầu như là phương pháp thực hành tốt nhất về quản lý chất lượng trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.
-       Tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất.
-       Chứng minh sự cam kết về an toàn: ngành công nghiệp dầu, khí liên quan đến các dòng chất lỏng và khí nguy hiểm từ nhiều quá trình khác nhau. Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải xem xét một cách cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho nhân viên và cộng đồng.
-      Tính đồng bộ, nguyên vẹn: bảo vệ môi trường và sự liên tục của quá trình sản xuất, kinh doanh (duy trì tính hiệu quả doanh thu, lợi nhuận, không chỉ cho chính công ty mà cả nền kinh tế của quốc gia). Điều này đòi hỏi sự đồng bộ trong hoạt động ở mức độ cao.
-       Khả năng tích hợp: ISO/TS 29001 bao gồm cả các yêu cầu của ISO 9001 và các yêu cầu cụ thể cho ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên về quá trình thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ đối với sản phẩm.
-      Cải tiến liên tục: quy định kỹ thuật này nhằm vào việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng để liên tục cải tiến, nhấn mạnh vào việc phòng ngừa sai lỗi và giảm biến động, lãng phí.
-        Giảm chi phí và thời gian nhờ giảm thiểu việc đánh giá nhiều lần của các khách hàng khác nhau trong chuỗi cung ứng.
-        Giảm nhẹ nhu cầu phải tuân thủ theo các yêu cầu và tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.
-        Có được lợi thế kinh doanh trong quá trình đàm phán hợp đồng.
-       Tăng sự tin cậy đối với tổ chức khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp sản phẩm hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong nước.
 
Nguồn : Cẩm nang Kiến thức về Năng suất Chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Đăng ký tư vấn
Bạn muốn đăng ký tư vấn xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 52 Tổng truy cập: 4.714.697
Hotline: 0912293223