Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

1.   Giới thiệu
-     ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc quản lý cơ bản đối với các hoạt động có tác động đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình… của tổ chức/doanh nghiệp trong 7 khía cạnh: (1) Bối cảnh của tổ chức; (2) Sự lãnh đạo; (3) Hoạch định; (4) Hỗ trợ; (5) Hoạt động; (6) Đánh giá kết quả thực hiện; (7) Cải tiến.
-     Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 giúp các tổ chức/doanh nghiệp hoạch định việc thực hiện các công việc thông qua một hệ thống quản lý tốt nhằm đạt được các mục tiêu về năng suất chất lượng. Một hệ thống quản lý chất lượng tốt không chỉ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự thỏa mãn của khách hàng mà còn giúp cho nhân viên triển khai công việc nhanh chóng hơn.
2.    Đối tượng áp dụng
Mọi tổ chức/doanh nghiệp không phụ thuộc vào loại hình hoạt động hay phạm vi, quy mô.
3.    Lợi ích của việc áp dụng 
 
 
 Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2015


Nguồn : Cẩm nang Kiến thức về Năng suất chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam 
 


 
 
 

Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 27 Tổng truy cập: 1.243.283
Hotline: 0912293223