Từ điển thuật ngữ

Title Index
Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàn ISO 3834
Giới thiệu
Tiêu chuẩn ISO 3834:2005 - Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại là tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa
quốc tế ISO ban hành lần đầu tiên vào năm 1994 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2005. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn ISO 3834
đã được chấp nhận là tiêu chuẩn quốc gia từ năm 2005, có ký hiệu là TCVN 7506:2005.
Bộ tiêu chuẩn ISO 3834 gồm có các tiêu chuẩn sau:
- ISO 3834-1: 2005 Lựa chọn mức chất lượng
- ISO 3834-2: 2005 Yêu cầu chất lượng toàn diện
- ISO 3834-3: 2005 Yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn
- ISO 3834-4: 2005 Yêu cầu chất lượng cơ bản
- ISO 3834-5: 2005 Tài liệu áp dụng
- ISO 3834-6: Hướng dẫn áp dụng
Các doanh nghiệp có thể áp dụng độc lập và đánh giá chứng nhận một cách riêng biệt theo tiêu chuẩn ISO 3834 nhưng không
thay thế được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp cơ khí chế tạo ở các
nước công nghiệp phát triển, ISO 3834 thường được áp dụng tích hợp với ISO 9001 để giúp doanh nghiệp quản lý chất lượng
một cách toàn diện tất cả các quá trình tạo sản phẩm mà trong đó hàn là một “quá trình đặc biệt”.
 
Lợi ích
- Nâng cao năng lực và được xác nhận giá trị một cách độc
lập về sự hoàn thiện trong hoạt động hàn và năng lực chế tạo trong lĩnh vực sản xuất cơ khí đặc thù;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế thông qua việc chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu chất lượng hàn
với tiêu chuẩn được thừa nhận quốc tế;
- Đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc nhà thầu do ISO 3834 thường được sử dụng như một yêu cầu trong hợp đồng sản xuất, chế tạo bằng phương pháp hàn tại EU và nhiều nước công nghiệp phát triển.


 Nguồn: Sách cẩm nang kiến thức về năng suất chât lượng - Viện Năng suất Việt Nam
 

Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 51 Tổng truy cập: 5.629.696
Hotline: 0912293223