Hiệu quả sau áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại Công ty Cổ phần Miza

Công ty Cổ phần Miza với tên Viết tắt MIZA JOINT STOCK COMPANY được thành lập ngày 2/12/2010 có trụ sở chính tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính là Sản xuất, tái chế giấy các loại, xử lý , tiêu hủy rác thải độc hại, xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thai khác. Công ty hiện đang tập trung vào sản phẩm giấy sóng, hay còn gọi là giấy mộc (testliner medium), với định lượng từ 70 ~ 200 g/m2. Công suất thiết kế của nhà máy là 7.500 tấn giấy/ năm. Tuy nhiên theo đánh giá sau một thời gian chạy thử dây chuyền & khi đã cải tiến một số bộ phận trọng yếu quyết định đến công suất dây chuyền (biến tần, ….) thì năng lực sản xuất của MIZA có thể đạt trên 10.000 tấn giấy/ năm.
Được sự hỗ trợ và lựa chọn tham gia Nhiệm vụ Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các Doanh nghiệp Miền Bắc – mã số 03.6/2013-DA2 của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 cũng như các lợi ích khi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quá trình quản lý, sản xuất và kinh doanh của công ty Cổ phần Miza như không phân biệt loại hình doanh nghiệp, được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, hệ thống quản lý gọn nhẹ dễ vận hành, đáp ứng được yêu cầu từ phía nhà sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, quản lý và tối ưu hóa được các nguồn lực, đáp ứng được các mục tiêu hướng đến khách hàng... 
Triển khai và áp dụng từ tháng 9/2014 và đã được Tổ chức chứng nhận QUACERT cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008. Với một quá trình triển khai chặt chẽ, có định hướng gồm 4 bước:
 • Bước 1: Phân tích tình hình và hoạch định phương án: Tổng giám đốc đã xác định  vai trò của chất lượng, cam kết xây dựng và thực hiện; Phối hợp tư vấn phổ biến, nâng cao nhận thức ISO 9001:2008 cho nhân viên và đưa ra quyết định phạm vi áp dụng.
 • Bước 2: Xây dựng hệ thống chất lượng: Đào tạo cho từng cấp về ISO 9001:2008 và cách xây dựng các văn bản;  Viết chính sách và mục tiêu chất lượng, viết các thủ tục và chỉ dẫn công việc; sổ tay chất lượng theo các yêu cầu của ISO 9001:2008; Công bố chính sách chất lượng và quyết định của tổ chức  về việc thực hiện các yếu tố của Hệ thống quản lý chất lượng; Áp dụng Hệ thống mới trong 2 tháng.
 • Bước 3: Hoàn chỉnh: Tổ chức đánh giá nội bộ để khẳng định sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng; Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục sai sót; mời một tổ chức bên ngoài đến đánh giá sơ bộ (các chuyên gia tư vấn ); Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục sai sót để hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng.
 • Bước 4: Đề nghị đánh giá và cấp chứng nhận tại Tổ chức chứng nhận QUACERT
Với 11 quy trình được xây dựng và đưa ra nội dung chính sách chất lương:
 1. Làm hài lòng khách hàng bằng sản phẩm sản xuất có chất lượng cao với giá thành hợp lý.
 2. Không ngừng cải tiến chất lượng bằng việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới. 
 3. Đào tạo, nâng cao năng lực về mọi mặt của đội ngũ cán bộ công nhân viên, coi đây là nền tảng để đảm bảo có được sản phẩm chất lượng tốt.
 4. Mỗi một thành viên trong Công ty đều thấu hiểu rằng, chất lượng của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng công việc của tất cả mọi người.
 5. Hướng tới hoạt động hiệu quả bằng việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng dựa trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008.
Hiệu quả sau áp dụng tại Công ty Cổ phần MIZA đã có những mặt nổi bật rõ rệt. Điều đầu tiên là đơn giản hóa các tài liệu quy trình, quy đinh tại công ty...tiết kiệm được rất nhiều giấy tờ, in ấn, thời gian, nhân công…trong tất cả các hoạt động photo tài liệu, in ấn phát hành mới tài liệu.
Kết quả làm việc tại các bộ phận cho thấy, hệ thống tài liệu quản lý chất lượng đáp ứng được yêu cẩu quản lý tại các phòng ban, số lượng sổ sách và biểu mẫu đầy đủ để theo dõi, thống kê kết quả công việc và thuận lợi cho lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên số liệu báo cáo:
 


Bảng sản lượng cung cấp hàng tháng đối với khách hàng  của công ty Miza
Dựa trên bảng sản lượng cung cấp nhu cầu khách hàng 1390 tấn/tháng với sản lượng sản xuất 625 tấn/tháng. Lãnh đạo công ty Cổ phần MIZA quyết định mở rộng sản xuất, đầu tư thêm dây chuyền tái chế giấy loại công suất 25.000 tấn/năm có khả năng sản xuất các sản phẩm giấy song và giấy mặt, 1 dây chuyền có thể tái chế giấy thải (các lọai giấy thải khác nhau) để sản xuất ra 4 loại sản phẩm: Giấy Sóng, Giấy Mặt, Giấy DUPLEX, Giấy Xi măng.
Hiện tại công ty đầu tư hệ thống xử lý nước thải 20m3/h, ứng dụng công nghệ ổn định dòng, công nghệ xử lý hóa lý, lọc thô và xử lý vi sinh, đảm bảo điều kiện xả nước đạt QCVN 12:2015 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản xuất giấy và bột giấy, QCVN 40:2011 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp nhằm nâng cao sản lượng cũng như làm sạch môi trường sản xuất tạo niềm tin cho khách hàng , cho đối tác và cho cư dân sống gần nhà máy.
 
Hệ thống xử lý nước thải của công ty Cổ phần Miza

Hiệu quả tiếp theo khi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 là hiệu quả về mô hình tổ chức, nhân sự tại công ty, phân công và quy định công việc rõ ràng. Điều này là rất cấp thiết đối với các công ty tư nhân vì các cấp lãnh đạo phải tập trung nhiều thời gian và công sức đảm bảo năng suất lao động và doanh thu theo kế hoach đề ra . 
Theo Ông Nguyễn Tuấn Minh – Tổng giám đốc, từ khi áp dụng ISO 9001:2008, nhận thức của lãnh đạo công ty,  cán bộ, công nhân đã có sự thay đổi. Khi mới bắt đầu triển khai áp dụng ISO 9001:2008, mọi người đều nghĩ áp dụng ISO chỉ dừng lại ở giấy tờ, hồ sơ và việc ghi chép. Thậm chí còn cho rằng ISO là việc của riêng thư ký hoặc ban chỉ đạo ISO. Chính vì vậy, trong quá trình tư vấn xây dựng hệ thống, đào tạo nhận thức cho cán bộ, công ty và đơn vị tư vấn đã lựa chọn mô hình đào tạo thành nhiều lớp, nhiều đối tượng, nhiều cấp quản lý và tương ứng tài liệu trong hệ thống tài liệu tổng thể để các kiên thức tới đúng người, đúng đối tượng. Thêm vào đó việc phân cấp đào tạo theo từng đối tượng giúp nhân viên biết cách ghi chép đúng, đủ số liệu theo biểu mẫu, sổ sách và báo cáo.
Các hoạt động đào tạo tập trung, đánh giá nôi bộ và xem xét lãnh đạo đều được thực hiện bởi ban lãnh đạo công ty giúp các thành viên hỗ trợ và trao đổi, cơ hội chia sẻ, học tập lẫn nhau trong công tác triển khai và áp dụng ISO 9001:2008 tới từng phòng ban, đơn vị cụ thể.
Với số lượng nhân viên hơn 55 người và gần 100 cán bộ công nhân làm việc theo thời vụ thuộc các phòng ban và nguồn vốn hơn 66 tỷ đồng với một doanh nghiệp đang ổn định và phát triển.
 

Cơ cấu tổ chức các phòng ban Công ty Cổ phần MIZA
 
Sau khi áp dụng ISO 9001:2008 , năng suất lao động đã tăng 1,16%. Chi phí giảm đi rõ rệt do hoạt động tuyên truyền tiết kiệm (tiết kiệm điện, nước...) được phổ biến liên tục cho mọi người trong công ty. Hoạt động cải tiến liên tục những điểm không phù hợp cũng góp phần giảm đi nguyên vật liệu cần dùng mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Chi phí giảm đi 5% so với chưa áp dụng. Tỷ lệ sản phẩm/dịch vụ bị lỗi khi đến tay khách hàng giảm 5% so với trước khi áp dụng ISO 9001:2008 do luôn có sự phản hổi khách hàng kịp thời, đồng thời tìm ra nguyên nhân, đối sách khắc phục khi nhận được sự phàn nàn của khách hàng một cách nhanh nhất. Tỷ lệ giảm sản phẩm/dịch vụ bị lỗi trong quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ giảm 10% do công ty luôn cải tiến, đề ra các hành động phòng ngừa, những điểm không phù hợp tiềm tàng trong sản xuất cũng như các hoạt động khác. Năng suất tăng,  sản lượng tăng, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng giảm dẫn đến doanh số tăng 0,5% và kéo theo lợi nhuận tăng 0,5% sau khi áp dụng ISO 9001:2008.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Miza luôn hiểu được sứ mệnh của mình, khát khao xây dựng các nền tảng giá trị mới trong lĩnh vực sản xuất: Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa công ty, các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu hiệu quả sản xuất. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên kết hợp với bảo vệ môi trường, xây dựng một nhà máy giấy xanh – sạch – đẹp.
 
Phương trâm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Miza luôn chú trọng vào:
 • Thu hút, đào tạo, khuyến khích phát triển đội ngũ chuyên gia trong ngành giấy, cán bộ quản lý giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề.
 • Chú trọng và khuyến khích lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, kỷ luật cao.
 • Xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa, phát triển thương hiệu. Chia sẻ các giá trị vật chất tinh thần cho CBCNV, đối tác, khách hàng.
Từ cấp quản lý đến công nhân không có sự cách biệt về khoảng cách. Từng công việc ở mỗi công đoạn đều được qui định rõ ràng. Điều này đã tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo sự hăng say làm việc cho tất cả mọi người trong công ty.
Những kết quả của ngày hôm nay không chỉ là sự cố gắng nỗ lực của một cá nhân, một con người mà là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cả một tập thể. Toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Miza được đào tạo, rèn luyện để có thể thực hiện được sứ mệnh và phương châm hoạt động của công ty một cách hoàn hảo nhất.
 

Lễ trao tặng Máy lọc nước cho Cụm dân cư tổ 61 – thị trấn Đông Anh – Hà Nội
Đăng ký tư vấn
Bạn muốn đăng ký tư vấn xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 37 Tổng truy cập: 2.163.393
Hotline: 0912293223