01
Những thay đổi chính của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008? ...xem thêm
Đăng bởi: quocanhvpc@gmail.com - Ngày đăng: 28/12/2017
 
02
Công ty tôi đang muốn được đánh giá chứng nhận OHSAS 18001 vào tháng 7 năm nay. Nhưng nếu dự thảo của ISO 45001 đã được ban hành thì các đơn vị chứng nhận có được chứng nhận lần một tiêu chuẩn OHSAS 18001 cho các doanh nghiệp không? Vì ISO 45001 sẽ thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001. Và nếu được chứng nhận thì sau 3 năm nữa chúng tôi lại cần tái chứng nhận tiêu chuân ISO 45001?? ...xem thêm
Đăng bởi: - Ngày đăng: 17/04/2018
Tài liệu của Diễn đàn Công nhận quốc tế - IAF (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007, Issue 1, IAF MD 21:2018) hướng dẫn việc chuyển đổi này như sau: 
- Thời gian chuyển đổi từ OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018 là 3 năm kể từ ngày 12/3/2018 (ngày ban hành ISO 45001).
- Sau ngày 12/3/2011 chỉ chấp nhận chứng chỉ chứng nhận theo ISO 45001:2018  
- Các chứng chỉ cấp theo OHSAS 18001:2007 trong thời gian chuyển đổi (từ 12/3/2018 đến 12/3/2021) có giá trị tối đa đến 12/3/2021.
 
Như vậy, về quy định thì hiện tại DN có thể chứng nhận theo OHSAS 18001:2007 có hiệu lực chứng chỉ tối đa đến 12/3/2021, sau đó phải đánh giá, cấp chứng nhận lại theo ISO 45001 trước ngày 12/3/2021 để duy trì chứng chỉ.
 
Đây là quy định chung, cụ thể có thể khác nhau tùy theo Tổ chức chứng nhận, vì vậy cần hỏi thêm TCCN lựa chọn để biết quan điểm họ cấp chứng nhận theo OHSAS 18001:2007 đến thời gian nào.
 
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 22 Tổng truy cập: 5.619.295
Hotline: 0912293223