Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa đào tạo, học viên nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn, được hướng dẫn và thực hành về lập kế hoạch đánh giá, xác định nội dung đánh giá, tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ và lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Học viên đạt yêu cầu chương trình đào tạo sẽ được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tầm quan trọng của hệ thống quản lý an toan thực phẩm (ATTP)
 • Nhu cầu đối với ATTP
 • Các khái niệm chủ yếu về quản lý chất lượng
 • Áp lực đối với việc đảm bảo ATTP: Lợi ích – Chi phí cho chất lượng và ATTP
 • Sự hình thành và phát triển của các hệ thống quản lý ATTP
Phần 2: Các mối nguy ATTP
 • Khái quát về các mối nguy ATTP.
 • Một số mối nguy ATTP điển hình trong lĩnh vực sản xuất…
Phần 3: Các công cụ và hệ thống quản lý ATTP
GMP/SSOP-PRP/HACCP
 • Giới thiệu về các yêu cầu vệ sinh thực phẩm tiên quyết
 • Mối quan hệ GMP-SSOP/HACCP
 • Các thuật ngữ chủ yếu trong HACCP
 • Các nguyên tắc HACCP
 • Các bước thực hiện HACCP.
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 22000
 • Khái quát: mục đích, phạm vi, đối tượng áp dụng, các đặc điểm cơ bản của ISO 22000:2018, lợi ích chính khi áp dụng.
 • Phân tích các yêu cầu của ISO 22000:2018.
Phần 4: Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATTP theo ISO 22000:2018
 • Các yêu cầu, khái niệm chung liên quan đến đánh giá hệ thống quản lý ATTP.
 • Quy định của ISO 22000:2018 về hoạt động đánh giá nội bộ.
 • Một số thuật ngữ cơ bản về đánh giá
 • Các loại hình đánh giá
 • Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc)
 • Các kỹ năng/ kỹ thuật đánh giá (đặt câu hỏi, quan sát và xem xét hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá tại chỗ…)
 • Viết báo cáo đánh giá Bài kiểm tra cuối khóa
Tổng kết, đánh giá khóa học
Ghi chú:
- Bài tập tình huống được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai thành công các dự án về hệ thống quản lý (ISO 22000, ISO 9001, 14001…) tại các Tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức/doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo, Cán bộ quản lý của đơn vị/bộ phận
 • Cán bộ quản lý sản xuất, kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm…
 • Các cá nhân quan tâm đến nội dung của khóa học.
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
Ngày 25-27/6/2019
Địa điểm
số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
3.000.000 đồng/1 đại biểu (đã bao gồm VAT). Phí tham dự gồm: tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 29 Tổng truy cập: 3.358.222
Hotline: 0912293223