Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Mục tiêu khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Quá trình soát xét/ sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 9000:2015
 • Phân tích cơ sở và thuật ngữ trong ISO 9000:2015
 • Các nguyên tắc quản lý chất lượng
 • Yêu cầu về hệ thống tài liệu trong ISO 9001:2015
 • Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Phân tích  và hướng dẫn các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Xác định các văn bản cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Cách thức quản lý thông tin dạng văn bản
 • Cách thức sử dụng công cụ hỗ trợ (KPI, SWOT, PEST,..)
Phần 3: Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Xác định bối cảnh của tổ chức
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Xây dựng kế hoạch triển khai
 • Đào tạo huấn luyện
 • Văn bản hóa các quá trình
 • Thiết lập mục tiêu các quá trình
 • Đo lường kết quả thực hiện
 • Cải tiến liên tục
 Phần 4: Tổng quan về các hoạt động đánh giá
 • Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá
 • Các loại đánh giá
 • Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá 
Phần 5: Quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Đánh giá hệ thống tài liệu
 • Xây dựng phiếu hỏi đánh giá tại chỗ (Checklist)
 • Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc)
 • Phương pháp đánh giá và xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Kỹ thuật đặt câu hỏi, quan sát và xem xét hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá tại chỗ
 • Viết báo cáo đánh giá
Ghi chú: Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

Chuyên gia/giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai hệ thống quản lý ISO 9000, 14000, … và các công cụ cải tiến (Lean, 6 Sigma, 5S, …) tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, các tổ chức/doanh nghiệp…

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý chất lượng/sản xuất
- Cán bộ kiểm soát các quá trình trong các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
Ngày 16-18/09/2019
Địa điểm
số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
2.300.000 đồng/1 đại biểu (bao gồm 5% VAT). Phí tham dự gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa, các chi phí tổ chức khác. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 29 Tổng truy cập: 4.190.152
Hotline: 0912293223