Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 tại Tp Hồ Chí Minh

Mục tiêu khóa học

-    Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
-    Các thay đổi của ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008: đối chiếu và so sánh Cách thức chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015

Nội dung khóa học

Phần 1: Những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Quá trình soát xét/ sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 9000:2015
Phân tích cơ sở và thuật ngữ mới trong ISO 9000:2015
Thay đổi về các nguyên tắc quản lý chất lượng
Những thay đổi chính của ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008
Yêu cầu về hệ thống tài liệu trong ISO 9001:2015
Triển khai cập nhật và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
 
Phần 2: Hướng dẫn thực hiện yêu cầu mới trong ISO 9001:2015
 Xác định và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng dựa trên bối cảnh của tổ chức, doanh nghiệp:
       -    Yêu cầu về phân tích, xác định bối cảnh của doanh nghiệp
       -    Áp dụng một số công cụ trong việc phân tích, xác định bối cảnh
       -    Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp bối cảnh
Tư duy dựa trên rủi ro (risk-based thinking) và kiểm soát các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tư duy dựa trên rủi ro
       -    Khái niệm “Tư duy dựa trên rủi ro”
       -   Quá trình nhận biết và kiểm soát rủi ro:
       -   Phương pháp nhận biết rủi ro
       -   Xác định mức độ ảnh hưởng của các rủi ro
       -   Cách thức xử lý rủi ro
       -   Áp dụng Tư duy dựa trên rủi ro đối với các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.
Quản lý và sử dụng nguồn tri thức của doanh nghiệp:
       -   Xác định những tài sản tri thức cần thiết đối với hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp
Giữ gìn và chia sẻ sử dụng tri thức trong doanh nghiệp 

Đối tượng tham dự

-    Ban lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp
-    Cán bộ quản lý các phòng ban, cán bộ chất lượng
-    Thư ký ISO/ điều phối viên ISO, nhân viên của tổ chức
-    Cá nhân quan tâm đến nội dung khóa đào tạo

Đăng ký khóa học
Vui lòng lựa chọn khóa học và điền đầy đủ các thông tin bên dưới:
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
Địa điểm
64-66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, TPHCM
Học phí
Hotline: 0912293223
Copyright © VNPI. QĐ cấp phép số 2915/QĐ-BKHCN. Ghi nguồn Viện Năng suất Việt Nam hoặc vnpi.vn khi sử dụng các thông tin từ website này. Online: 50 Tổng truy cập: 675.743
Hotline: 0912293223