Hướng dẫn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc - KPI

Mục tiêu khóa học

Khi tham dự khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc – KPI” học viên đạt được những mục tiêu sau:
- Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của hệ thống KPI trong công tác quản lý,  điều hành doanh nghiệp nói chung và đánh giá nhân viên nói riêng;
- Làm thế nào để đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên một cách khách quan và công bằng. Từ đó có cơ sở dữ liệu để hoạch định tài nguyên nhân sự; 
- Nắm rõ quy trình, các tiêu chí, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Từ đó có thể xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại doanh nghiệp.
 

Nội dung khóa học

Phần 1: Những vấn đề cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực 
- Quản lý nguồn nhân lực
- Vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Phần 2: Giới thiệu chung về sự cần thiết xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc
- Các khái niệm
- Sự cần thiết xây dựng hệ thống đánh giá
Phần 3: Các phương pháp xây dựng hệ thống đánh giá
- Phương pháp thang đo đồ họa
- Phương pháp xếp hạng luân phiên
- Phương pháp so sánh cặp
- Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng
- Phương pháp quan sát hành vi
- Phương pháp quản trị theo mục tiêu
- Phương pháp định lượng
- Phương pháp 360 độ
Phần 4: Các bước xây dựng hệ thống đánh giá phù hợp và hiệu quả
1. Cơ sở xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc
- Bước 1: thiết lập KPI chiến lược
  • Khái quát về KPI
  • Lập mục tiêu theo 6 triển vọng bảng điểm cân bằng
  • Lựa chọn các CSF (yếu tố thành công then chốt)
  • Lựa chọn các KPI chiến lược
- Bước 2: Thiết lập mục tiêu bộ phận
- Bước 3: Xây dựng bản mô tả công việc
2. Thiết lập các tiêu chí hoàn thành công việc (KPI)
3. Xác định yêu cầu năng lực
4. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc
5. Thực thi đánh giá năng lực và hiệu quả công việc
Phần 5: Ứng dụng hệ thống đánh giá hiệu quả trong khuyến khích và phát triển nhân viên
- Xây dựng cơ chế khuyến khích (lương, thưởng)
- Kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân
- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo
- Khuyến khích đạt tới mục tiêu
Ghi chú: bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý chất lượng/ sản xuất
- Các cá nhân quan tâm đến nội dung khóa đào tạo
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
31/10/2018 – 01/11/2018
Địa điểm
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
1.950.000 đồng/1 đại biểu. Phí tham dự gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác. Đơn vị có từ 03 đại biểu tham dự sẽ được giảm 5% cho mỗi đại biểu. 
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 39 Tổng truy cập: 2.010.207
Hotline: 0912293223