Hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa đào tạo, học viên nắm được các yêu cầu của HTQLCL theo ISO 9001:2015 và cách thức đáp ứng, áp dụng tại doanh nghiệp; cung cấp các công cụ hỗ trợ để xác định bối cảnh của tổ chức; quản lý rủi ro; quản lý tri thức của tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện công việc nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về quản lý chất lượng và Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
- Lịch sử phát triển của quản lý chất lượng và ISO 9000;
- Các lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Các thuật ngữ và định nghĩa
- Nội dung và ứng dụng các nguyên tắc về quản lý chất lượng trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Xác định các văn bản cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Cách thức quản lý thông tin dạng văn bản
Phần 3: Các công cụ hỗ trợ việc thực hiện một số yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Hướng dẫn cách thức xác định bối cảnh của tổ chức: SWOT, PEST...;
- Giới thiệu rủi ro về chất lượng: Khái niệm, phương pháp quản lý rủi ro, các ví dụ liên quan…;
- Hướng dẫn cách thức đánh giá kết quả thực hiện công việc: Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc  KPIs;
- Quản lý tri thức của tổ chức.
Phần 4: Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Xác định bối cảnh của tổ chức
- Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
- Xây dựng kế hoạch triển khai
- Đào tạo huấn luyện
- Văn bản hóa các quá trình
- Thiết lập mục tiêu các quá trình
- Đo lường kết quả thực hiện
- Cải tiến liên tục
Phần 5: Các bước chứng nhận HTQLCL theo ISO 9001:2015
- Lựa chọn và những vấn đề cần lưu ý đối với tổ chức chứng nhận
- Công việc cần chuẩn chị cho một cuộc đánh giá.
 
*) Ghi chú: Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý chất lượng/sản xuất
- Cán bộ kỹ thuật, công nghệ (cơ điện, an toàn và môi trường) 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
15/03/2018
Địa điểm
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
1.500.000 đồng/1 đại biểu (bao gồm 5% VAT). Phí tham dự gồm: tài liệu, giải khát giữa giờ, các chi phí tổ chức khác nhưng không bao gồm ăn trưa. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.
 
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 24 Tổng truy cập: 1.391.598
Hotline: 0912293223