Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hệ thống cho Thư ký ISO 9001:2015

Mục tiêu khóa học

Học viên nắm được các yêu cầu cần có của một Thư ký ISO, được hướng dẫn và thực hành một số công cụ và kỹ năng về xây dựng, tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung khóa học

Phần 1 - Tổng quan về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng 
- Các khái niệm chất lượng - quản lý chất lượng - hệ thống quản lý chất lượng
- Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng 
- 7 nguyên tắc quản lý chất lượng 2015
- Các phương pháp tiếp cận trong quản lý chất lượng: chu trình PDCA, tiếp cận quá trình, tư duy dựa trên rủi ro
- Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
Phần 2 - Thư ký ISO: vai trò, trách nhiệm và yêu cầu năng lực
- Vai trò và trách nhiệm của thư ký ISO
- Yêu cầu năng lực cần thiết đối với thư ký ISO
Phần 3 - Các kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
- Thiết lập phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, xác định và phân tích các quá trình cần thiết đối với hệ thống quản lý chất lượng  
- Kỹ năng soạn thảo, cập nhật và kiểm soát thông tin dạng văn bản:
- Kỹ năng thúc đẩy năng lực và nhận thức về HTQLCL:
- Kỹ năng quản lý và tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ
- Kỹ năng kiểm soát các hành động khắc phục
- Kỹ năng quản lý hoạt động xem xét của lãnh đạo
- Thúc đẩy hoạt động cải tiến thông qua hệ thống khuyến nghị
- Ứng dụng một số công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng
- Nâng cao chất lượng thông qua chương trình 5S 
- Lập kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
Ghi chú:  Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 

Giảng viên

Đối tượng tham dự

- Điều phối viên hệ thống quản lý chất lượng / Thư ký ISO 9000;
- Thành viên Ban chỉ đạo ISO;
- Cán bộ tham gia triển khai HTQLCL tại các tổ chức/doanh nghiệp;
- Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.
 
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Thúy Hà
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
11-13/07/2018
Địa điểm
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
2.100.000 đồng/1 đại biểu (bao gồm 5% VAT). Phí tham dự gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa và các chi phí tổ chức khác. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% tổng phí tham dự. 
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 18 Tổng truy cập: 1.564.689
Hotline: 0912293223