Năng suất địa phương

“Nghiên cứu tính toán năng suất của tỉnh Sóc Trăng”

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: PGS-TS. Tăng Văn Khiên ,Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Nghiên cứu tính toán năng suất của tỉnh Sóc Trăng
Chi tiết

“Nghiên cứu, tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất (Năng suất lao động, Năng suất vốn, Năng suất các yếu tố tổng hợp - TFP và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Tỉnh Bình Định"

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: Ths Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Nghiên cứu phương pháp tính toán các chỉ tiêu năng suất; tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động, năng suất vốn và năng suất các yếu tố tổng hợp nhằm xác định thực trạng năng suất của địa phương từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chi tiết

Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Thu Hiền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất chất lượng, tạo nền tảng cho các hoạt động quản lý, nâng cao năng suất chất lượng; - Tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng các tỉnh miền Bắc và miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Trương Quốc Anh
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về vai trò của năng suất và chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; - Hình thành phong trào áp dụng rộng rãi các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng tại các địa phương và doanh nghiệp
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 34 Tổng truy cập: 4.715.155
Hotline: 0912293223