Năng suất địa phương

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ms. Tôn Nữ Như Huyền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình tích hợp hệ thống, công cụ cải tiến cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung; - Tạo tiền đề, kinh nghiệm cho việc triển khai áp dụng nhân rộng mô hình tích hợp hệ thống, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung.
Chi tiết

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Ngọc Thi
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
Chi tiết

"Nghiên cứu, tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và đóng góp của tăng TFP vào tăng GRDP của tỉnh Trà Vinh (2015)"

Thuộc chương trình/dự án: Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 12/6/2013
Nhóm thực hiện: Ths. Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Tính toán các chỉ số năng suất của tỉnh Trà Vinh dựa vào khung lý luận chung về năng suất và số liệu thống kê của tỉnh
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 29 Tổng truy cập: 4.167.581
Hotline: 0912293223