Năng suất doanh nghiệp

Phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Nhóm thực hiện: Ths. Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
Mục tiêu: Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp đồng thời tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi tiết

Các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao tính cạnh tranh và năng suất trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

Thuộc chương trình/dự án: Thỏa thuận hợp tác theo nghị định thư giữa Viện Năng suất Việt Nam và tổ chức tư vấn Smart Process International – Australia ngày 9/5/2008
Nhóm thực hiện: ThS. Nguyễn Thu Hiền - Viện Năng suất Việt Nam; Ts.John Man- Smart Process International
Thời gian thực hiện: tháng 12/2010- tháng 12/2012
Mục tiêu: Mục tiêu phía Việt Nam • Có được phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thiết lập hệ thống Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPIs - Key Performance Indicators); • Có được công nghệ quản lý giảm thiểu lãng phí, sai lỗi và nâng cao hiệu suất của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp Việt Nam; • Đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia và giảng viên của cơ quan năng suất quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước làm nòng cốt để triển khai nhân rộng mô hình cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Mục tiêu phía Australia • Hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên gia Việt Nam về áp dụng hệ thống KPIs, công nghệ quản lý giảm thiểu lãng phí, sai lỗivà nâng cao hiệu suất của quá trìnhsản xuất và cung cấp dịch vụ; • Phát triển hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 31 Tổng truy cập: 2.646.616
Hotline: 0912293223