Năng suất khu vực công - thay đổi để phát triển

Cuộc họp điều phối thứ hai dự án Nghiên cứu các mô hình quản lý tri thức trong khu vực công - 2nd Cooridnation Meeting for the Research on Knowledge Management in the Public Sector được tổ chức tại Hà Nội ngày 11 - 12/5/2016.

Tham gia dự án nghiên cứu của APO có 6 chuyên gia đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Hong Kong và Việt Nam dưới sự điều hành của chuyên gia người Anh - Ông Ronald Young, chuyên gia hàng đầu về Quản lý tri thức.
Chương trình nghiên cứu về quản lý tri thức hướng tới mục tiêu xây dựng cuốn sách những mô hình quản lý tri thức cho khu vực công. Cuốn sách sẽ đồng thời là kim chỉ nam cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong khu vực công với điểm nhấn là nâng cao năng suất thông qua chia sẻ tri thức (reduce knowledge gaps to improve productivity). TS. Nguyễn Văn Thắng- Viện trưởng Viện Quản lý Châu Á Thái Bình Dương tham gia và đóng góp trực tiếp và dự án này của Tổ chức Năng suất Châu Á.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 29 Tổng truy cập: 4.318.715
Hotline: 0912293223