Năng suất ngành

“Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp”

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp
Chi tiết

Nghiên cứu, phân tích năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất lao động của doanh nghiệp thuộc một số ngành kinh tế

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Cao Hoàng Long
Thời gian thực hiện: 31/12/2018 - 31/12/2019
Mục tiêu: - Phân tích, đánh giá thực trạng về năng suất lao động của 07 ngành kinh tế; so sánh với thực trạng NSLĐ chung của toàn nền kinh tế và NSLĐ của một số ngành tương ứng ở một số quốc gia trong khu vực thông qua tính toán từ số liệu thống kê và điều tra thực tế tại 2.000 doanh nghiệp; - Kiến nghị chính sách liên quan đến nâng cao NSLĐ của Việt Nam.
Chi tiết
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 53 Tổng truy cập: 5.630.039
Hotline: 0912293223