Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Mr.Vũ Thanh Huyền
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Lean Six Sigma (LSS) tại doanh nghiệp; - Áp dụng thử nghiệm LSS tại 3 doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện phương pháp triển khai nhân rộng giai đoạn tiếp theo
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 16 Tổng truy cập: 3.432.028
Hotline: 0912293223