“Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp”

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Lê Hoa
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp
“Nghiên cứu đo năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho ngành công nghiệp”
1. Chương trình đăng ký
Đặt hàng nghiên cứu: Bộ Công thương đặt hàng trong kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường năng suất lao động và đo lường năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp.
Nội dung 2: Tính toán thử nghiệm năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho 01 ngành công nghiệp được lựa chọn: ngành sản xuất đồ uống và ngành sản xuất kim loại.
Nội dung 3: Hoàn thiện bộ chỉ tiêu đo lường năng suất cho các ngành công nghiệp và đề xuất phương án tổ chức triển khai và áp dụng diện rộng cho các ngành công nghiệp.
3. Thời gian hoàn thành:  tháng 12/2014

Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 26 Tổng truy cập: 4.318.473
Hotline: 0912293223