Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước (theo thông tư số 26/2014/TT-BKHCN)

Mục tiêu khóa học

Khóa đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015” được thiết kế với 40% thời gian thực hành các kỹ năng đánh giá, qua đó học viên có khả năng:
- Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá với vai trò của trưởng đoàn đánh giá;
- Tổ chức thực hiện cuộc đánh giá bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế (đánh giá các các đơn vị hành chính cấp dưới, hoặc các tổ chức/đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước…)
- Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
Học viên đáp ứng đủ điều kiện của khóa đào sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan HCNN theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.
 

Nội dung khóa học

Phần 1: Quản lý chất lượng và các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015
- Những khái niệm: sản phẩm, Sản phẩm của các CQHCNN và mức chất lượng …
- Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000
- Các yêu cầu của tiêu chuẩn của TCVN ISO 9001:2015
Phần 2: Tổng quan về hoạt động đánh giá:
- Những khái niệm chung về đánh giá, các loại hình đánh giá
- Quản lý chương trình đánh giá
- Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá
- Yêu cầu đối với đoàn đánh giá và chuyên gia đánh giá
- Các hoạt động đánh giá
Phần 3: Kỹ năng đánh giá và trách nhiệm quyền hạn của chuyên gia đánh giá:
- Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO/IEC 17021-1
- Kiến thức và kỹ năng cần thiết với chuyên gia đánh giá
- Trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá
- Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn đánh giá
Phần 4: Thực hành đánh giá:
- Những việc cần chuẩn bị trước khi tiến hành đánh giá
- Tìm hiểu về hoạt động của tổ chức được đánh giá 
- Thực hành đánh giá: Quản lý quá trình đánh giá – Phiên họp khai mạc; Áp dụng cách tiếp cận quá trình trong hoạt động đánh giá; Kỹ thuật phỏng vấn, đánh giá tại chỗ…
- Kết thúc đánh giá và giám sát việc khắc phục/ hành động khắc phục sau đánh giá
- Giám sát biện pháp khắc phục/ hành động khắc phục những điểm không phù hợp đã phát hiện trong cuộc đánh giá.
*) Ghi chú: Các bài tập thực hành được áp dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo..
 

Giảng viên

- Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các cơ quan áp dụng ISO 9001 theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg;
- Các cán bộ được quy hoạch trở thành chuyên gia đánh giá của cơ quan/tổ chức;
- Cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.
 

Đối tượng tham dự

Là giảng viên, chuyên gia tư vấn trưởng có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đánh giá về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các Bộ, ngành, Sở, Chi cục, UBND tỉnh, …
Đăng ký khóa học
Bạn muốn đăng ký các khóa học xin vui lòng nhập chính xác email và số điện thoại bạn thường dùng (ở mẫu đăng ký bên dưới):
Tư vấn trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
Hà Nội
Liên hệ với tôi qua:
Hoàng Thanh Hường
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Duy Tùng
TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ với tôi qua:
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
Liên hệ với tôi qua:
Đỗ Thu Hiền

Thông tin khóa học

Thời gian
26-30/8/2019
Địa điểm
số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí
5.000.000 đồng/1 đại biểu 
Hotline: 0912293223
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 13 Tổng truy cập: 3.503.204
Hotline: 0912293223