Từ điển thuật ngữ

Title Index
Phân tích tác động và hình thức sai lỗi (FMEA)
Giới thiệu
Việc phân tích những phương thức xảy ra sai lỗi và ảnh hưởng của nó là một hình thức để xác định, phân loại theo thứ tự ưu tiên đối với các sai lỗi tiềm tàng. Sử dụng công cụ FMEA, nhà quản lý, nhóm cải tiến, hoặc người phụ trách quá trình có thể tập trung vào các kế hoạch ngăn ngừa, giám sát và ứng phó với sai lỗi có nhiều khả năng xảy ra. Ý tưởng về FMEA xuất phát từ các ngành công nghiệp có nhiều khả năng rủi ro như ngành hàng không và quốc phòng.
Về mặt định nghĩa, có thể hiểu Phân tích tác động và hình thức sai lỗi như sau:
  • Hình thức sai lỗi: là cách mà sản phẩm hay quá trình không đáp ứng được các yêu cầu. Thường được hiểu như là các khuyết tật.
  • Tác động sai lỗi: là ảnh hưởng của các sai lỗi lên khách hàng nếu như nó không được ngăn ngừa hay khắc phục. Khách hàng có thể là khách hàng nội bộ hay người sử dụng cuối cùng.
  • Nguyên nhân: là nguồn gốc gây ra sai lỗi, thường là do các biến động tác động vào quá trình.
 
Lợi ích
  • Xác định các hình thức sai lỗi tiềm tàng có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các tác động của các lỗi này;
  • Đánh giá một cách khách quan khả năng xuất hiện các sai lỗi;
  • Đánh giá khả năng phát hiện ra các sai lỗi;
  • Phân loại các lỗi sản phẩm hay các lỗi quá trình tiềm tàng có thể xảy ra;
  • Tập trung vào loại trừ các nguyên nhân gây ra các lỗi trọng yếu;
  • Giúp giảm bớt thời gian và chi phí thiết kế.
Nguồn: Sách Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 59 Tổng truy cập: 5.629.132
Hotline: 0912293223