Từ điển thuật ngữ

Title Index
Phiếu kiểm tra - Checksheet
Giới thiệu
Phiếu kiểm tra là một phương tiện để lưu trữ dữ liệu, có thể là hồ sơ của các hoạt động trong quá khứ, cũng có thể là phương tiện theo dõi cho phép bạn thấy được xu hướng một cách khách quan. Đây là một dạng lưu trữ đơn giản một số phương pháp thống kê dữ liệu cần thiết để xác định thứ tự ưu tiên của vấn đề. 
Các loại phiếu kiểm tra thông thường bao gồm:
(a) Phiếu kiểm tra để lưu hồ sơ hay để điều tra nghiên cứu.
- Phiếu kiểm tra các hạng mục khuyết tật
- Phiếu kiểm tra các nguyên nhân khuyết tật
- Phiếu kiểm tra nơi gây ra khuyết tật
- Phiếu kiểm tra quá trình khuyết tật
(b) Phiếu kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị.
 
Lợi ích
- Phiếu kiểm tra cung cấp những dữ liệu, bằng chứng khách quan về vấn đề nào đó. 
- Phiếu kiểm tra được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu. Dữ liệu thu được từ phiếu kiểm tra là đầu vào cho các công cụ phân tích dữ liệu khác. 

 
Nguồn: Sách Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 56 Tổng truy cập: 5.630.071
Hotline: 0912293223