Phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Nhóm thực hiện: Ths. Vũ Hồng Dân
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Xây dựng mô hình điểm về áp dụng các Hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng nhằm tạo cơ sở cho việc tuyên truyền phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, doanh nghiệp đồng thời tạo bước chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.  Nghiên cứu phương pháp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng và áp dụng thử nghiệm: Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Công cụ duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM, Phương pháp kiểm soát chất lượng thông qua áp dụng 7 công cụ, Quản lý chi phí dòng nguyên liệu MFCA…)
2. Xây dựng các mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và 7 công cụ kiểm soát chất lượng
3. Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 và công cụ 5S
4. Chia sẻ các mô hình thành công và đề xuất phương án nhân rộng mô hình điểm
 
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 11 Tổng truy cập: 3.382.506
Hotline: 0912293223