Từ điển thuật ngữ

Title Index
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
Giới thiệu
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một triết lý quản lý. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.
Các đặc trưng cơ bản của TQM:
 • Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người.
 • Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội khác.
 • Chú ý đến công tác giáo dục và đào tạo.
 • Đề cao tính tự quản: chất lượng được tạo ra từ ý thức tự giác.
 • Quản lý dựa trên sự kiện thực tế.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty.
 • Thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động.
 • Chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến
 • Thực hiện xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.
 • Sử dụng các phương pháp thống kê.

Lợi ích
 • Giảm lãng phí và chi phí.
 • Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, khách hàng nội bộ, xã hội và gia tăng thị phần.
 • Hình thành thói quan cải tiến liên tục để đạt được thành công mới. 
 • Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.
 • Đem lại thành công bền vững cho doanh nghiệp.
Nguồn: Sách Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 62 Tổng truy cập: 5.629.564
Hotline: 0912293223