Từ điển thuật ngữ

Title Index
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Giới thiệu
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phương pháp thiết thực, mạnh mẽ và hiệu quả nhất cho việc duy trì và tạo
ra những mối quan hệ với khách hàng. Quản lý quan hệ khách hàng không thuần tuý gắn liền với hoạt động doanh nghiệp mà
còn gắn kết chặt chẽ với từng cá nhân hay sức mạnh ý tưởng trong mỗi người kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức đều có điểm chung là đều thực hiện công việc duy trì và quản lý quan hệ khách hàng gắn liền với các công cụ kinh doanh hàng ngày của họ, chỉ có một số tổ chức mới thực sự hiểu và đầu tư thích đáng bằng các hệ thống CRM chuyên dụng hơn.
 
Lợi ích
- Cung cấp cho khách hàng các dịnh vụ tốt hơn.
- Nâng cao hiệu quả của trung tâm hỗ trợ khách hàng.
- Trợ giúp nhân viên bán hàng thực hiện đơn hàng một cách nhanh nhất.
- Đơn giản hoá tiến trình tiếp thị và bán hàng.
- Phát hiện các khách hàng mới.
- Tăng doanh thu từ khách hàng

 
Nguồn: Sách Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng - Viện Năng suất Việt Nam
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 45 Tổng truy cập: 5.630.219
Hotline: 0912293223