Chuyên đề 11- ISO 22000 - Giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

09/10/2017 409 lượt xem
Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Số 12: Áp dụng Lean - bài học thành công của doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trinfh quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 13: TPM- Công cụ duy trì hiệu suất máy, thiết bị

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trinfh quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 14 - Nâng cao hiệu quả của các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trinfh quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 15: Quản lý chất lượng bằng 7 công cụ thống kê

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trinfh quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 16: Tọa đàm Chương trình Nâng cao Năng suất chất lượng quốc gia - 4 năm thực hiện

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trinfh quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 1-2014: Nâng cao NS&CL dịch vụ ngành y tế

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 2-2014: Nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa ngành y tế

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 3-2014: Nâng cao N&CL sản phẩm, hàng hóa cho ngành thông tin và truyên thông

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 4-2014: Nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp điện tử

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 90 Tổng truy cập: 4.631.249
Hotline: 0912293223